Kurz praktickej politiky a verejnej angažovanosti 2019

 

 

Tretie vydanie úspešného seminára z dielne Vojtecha Wintera venujúce sa reálnym zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania sa. Viacero účastníkov z minulých ročníkov využilo nadobudnuté skúsenosti v poslednej predvolebnej kampani do samosprávy. Aj tento rok sa nám podarilo pozvať vzácnych hostí, profesionálov vo svojich odboroch, s ktorými chceme kriticky zhodnotiť ich skúsenosti a angažovanie sa vo verejnom priestore. V rámci jednotlivých stretnutí sa budeme zaoberať PR a komunikačnými zručnosťami, fundraisingom, praktickou angažovanosťou, Európskou politikou, ako aj politickým marketingom a ďalšími témami.

 

Formát semináru:

 • 10 stretnutí s 10 hosťami na témy venujúce sa hlavne politike a verejnému angažovaniu

Hosť:

 • Marián Čaučík– Spoluzakladateľ hnutia kresťanských spoločenstiev detí eRko, pôsobil v Rade mládeže Slovenska a v súčasnosti je riaditeľ programu Dobrá novina. Bol spoluzakladateľom viacerých aktivít ako napr. Deklarácia práv počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti a ďalšie. V roku 2018 mu prezident SR Andrej Kiska udelil vyznamenanie Pribinov križ II. stupňa za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR. V roku 2019 kandiduje do Európskeho parlamentu za KDH.
 • Dana Čahojová – po druhýkrát zvolená za starostku Karlovej Vsi. Predtým pôsobila štyri roky ako miestna poslankyňa Mestskej časti Karlova Ves a ako aktivistka občianskeho združenia Naša Bratislava. Je matkou šiestich detí.  
 • Gabriela Urbanová – pracuje v Bruseli ako asistentka europoslanca Branislava Škripeka
 • Veronika Remišová – poslankyňa v NR SR za OĽaNO, v minulosti pracovala v Európskej komisii a ako komunálna poslankyňa za Staré Mesto (2014-2018)
 • Karol Klobušický – odborník na PR a komunikáciu. Počas svojej kariéry sa zaoberal najmä krízovou komunikáciou, tvorbou dlhodobých stratégii a je expertom na networking medzi klientami, ich strategickými partnermi a nositeľmi verejnej mienky.
 • Michal Novota – tréner a konzultant v oblastiach PR stratégií, reštartu značiek, komunikačných, manažérskych a líderských zručností a politického marketingu v spoločnostiach RestartUp a Campaigns. Zároveň pôsobí ako fundraiser pre Slovenskú organizáciu pre vesmírne aktivity a ako redaktor v týždenníku .týždeň
 • Eduard Marček – pracuje v neziskovom sektore od roku 1997. Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO, medzisektorovou spoluprácou a zapájaním sa firiem do podpory komunity v rámci zodpovedného podnikania. Od februára 2018 pracuje ako fundraiser v Transparency International Slovensko. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a zároveň je viceprezidentom Európskej fundraisingovej asociácie.
 • Iva Mrvová – pracuje ako novinárka (komentátorka) v Aktuality.sk. V minulosti pracovala napr. pre týždenník .týždeň a Stratégie (Hospodárske noviny). Je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha.
 • Anna Záborská – europoslankyňa (EPP), spoluzakladateľka a členka predsedníctva Fóra života, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu, predsedníčka Slovenskej paneurópskej únie a podpredsedníčka Medzinárodnej PEÚ a predsedníčka Pracovnej skupiny pre rodinu, detstvo a solidaritu medzi generáciami v EP
 • František Mikloško – disident, aktivista „podzemnej cirkvi“, spoluorganizátor Sviečkovej manifestácie, dlhoročný poslanec NR SR za KDH, neskôr spoluzakladateľ KDS. V roku 2019 kandiduje na prezidenta SR.

Dátumy a časy stretnutí:

 • pondelky 18:00-19:30 (výnimka – 27.3.3019, streda)

Počiatočné stretnutie:

 • 4.3.2019

Miesto stretnutí:

 • kancelária SLH na Škarniclovej 6

Cena:

 • 60€ pracujúci / 30€ študenti
 • na IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020,  VS 227

Texty:

 • žiadne, čisto praktický seminár

Príprava na stretnutie:

 • bez požadovanej prípravy

Spôsob prihlásenia:

Termín podania prihlášok:

 • 25.2.2017

Dodatočné otázky môžete smerovať na kancelaria@slh.sk alebo Vojtecha Wintera cez wojtech@gmail.com.