5. semestrálny program Košice

Prihlasovanie do 5. formačno-akademického semestra SLH v Košiciach na rok 2020 je otvorené do konca februára. Deadline na odoslanie prihlášok je 29. februára 2020  9.3.2020 (POZOR – predĺžené prihlasovanie – hľadáme posledné prihlášky:). Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom tohto elektronického formuláru.

Pre koho je program určený?

Pre vysokoškolákov a mladých absolventov, ktorí sa neboja čeliť vlastným pochybnostiam o tom, kto sú a čomu ako kresťania veria. Zároveň chcú lepšie čeliť námietkam voči kresťanstvu zvonku. Chcú sa kriticky zamyslieť nad spoločnosťou, Cirkvou a svojím miestom vo svete. Neboja sa zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, aby tak mohli lepšie porozumieť svojej viere a nanovo ju prežiť v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.

Cieľom je integrovať vieru do každej oblasti svojho života a nebáť sa ohlasovať Krista tam, kde mlčanie o viere je najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti.

Preto hľadáme budúcich či súčasných novinárov, umelcov, lekárov, učiteľov, politikov, informatikov, podnikateľov či ľudí z iných profesií, ochotných nechať formovať svoju myseľ a srdce hodnotami, ktoré nie sú spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou. Tak sa chceme stať kreatívnou menšinou, ktorá bude viesť dialóg so súčasným svetom a pretvárať slovenskú spoločnosť podľa hodnôt evanjelia.

Čo ti ponúkame?

Semestrálny formačno-akademický program rozdelený na tri časti:

 • VIDIEŤSpoznať seba a svoju vieru.
  • Prečíťaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať.
  • Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, adorácii, či priateľskom rozhovore pri pive.
 • HODNOTIŤDiskutovať so súčasnou spoločnosťou.
  • Prečítaš texty najvýznamnejších súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov.
  • Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania esejí a blogov
 • KONAŤAko integrovať evanjeliové hodnoty do života.
  • Budeš mať možnosť začleniť sa do existujúceho spoločenstva SLH.
  • Po absolvovaní semsestra očakávame participáciu na SLH projektoch (Košické Hanusove Dni, HFI, Gól za život, Mareena,..) prípadne na vlastnom projekte.

Ako to funguje?

Deadline prihlášok pre zvýhodnené prihlasovanie je 31. decembra 2019.  Celková uzávierka prihlášok je 29. 2.2020.

 1. semester (marec až jún)
 • Akademický semester trvá 10 týždňov. Začíname víkendovkou 7. – 8. marca 2019. Stretnutia sa spravidla konajú vždy v stredy cca 17:30 – 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (diskusia o dvoch textoch). Medzi seminármi je priestor na spoločnú večeru a neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína aj končí modlitbou. Viac info v kalendári.
 • Začiatkom semestra sa uskutoční prvá spoločná víkendovka.
 • Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 50 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov SLH.
 • V priebehu semestra účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov) písanú pod vedením tútora a následne neskôr prebiehajú ich ústne obhajoby.

Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa účastníci programu stanú členmi Spoločenstva Hanusa.

Administratívny poplatok

Od prijatých uchádzačov sa požaduje uhradenie príspevku. Vďaka štedrým darcom sa od prijatých uchádzačov v Košiciach požaduje výnimočne znížený príspevok:

 • prihlásení do 31. 12. 2019: 110€ (2*50) pracujúci, respektíve 50€ (2*25) študenti,
 • prihlásení po 31. 12. 2019: 120€ (2*60) pracujúci, respektíve 60 € (2*30) študenti.

Platí sa na začiatku semestra. Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do kurzu, preto ak by ste nemohli uhradiť vyššie uvedenú sumu, neváhajte nás kontaktovať. Zvyšok nákladov, ktoré sú v skutočnosti omnoho vyššie, pokrývajú donori Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom elektronického formuláru.

Prihlášku je potrebné odoslať s dvoma prílohami (prílohy prosím zaslať na studenti.kosice@slh.sk ):

 • štrukturovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • esej (do 600 slov) na jednu z vybraných tém:
 1. Čo by malo byť najdôležitejšou témou kresťanov vo verejnej diskusii?
 2. Čo oživuje a čo zabíja slobodu v demokracii?
 3. Aký by mal byť kresťanský pohľad na víziu slušného Slovenska?
 4. Majú sa kresťania vzdať svojich požiadaviek (zákaz interupcií, definícia manželstva, voľná nedeľa a pod.), ak tieto požiadavky rozdeľujú spoločnosť?

Neočakávame od Teba dokonale napísanú esej. Chceme jednoducho vidieť ako rozmýšľaš. Chceme zistiť, či dokážeš štruktúrovane myslieť a možno Ti aj ukázať, že to nie je až také ľahké. A aj preto Ťa pozývame do nášho programu pracovať na tom. Pracovať na sebe, dopriať si príležitosť rásť.

Prihlášky do 5. semestra akademicko-formačného programu SLH Košice môžete zaslať prostredníctvom elektronického formuláru  do 29. februára 2020(vrátane, do 23:59). Pozor, zvýhodnené prihlasovanie do 31. demebra 2019 (vrátane, do 23:59). Detaily príloh sú uvedené na konci formuláru.

KONTAKT:

Ak by si mal akékoľvek otázky týkajúce sa nášho programu alebo fungovania SLH, budeme radi, keď sa nám ozveš na:

karin.caklosova@slh.sk / +421 915 274 288