2. SLH seminár o výchove a vzdelávaní

5 výchovných prístupov v praxi

Laura Markham, Naomi Aldort, Gregory & Lisa Popcak, Adele Faber & Elaine Mazlish a Pavel Kopřiva a spol.

Už ste niekedy prečítali 5 kníh o výchove za jedno dopoludnie? Pripravili sme pre vás zhrnutie a kritické zhodnotenie 5 kníh o vychovaný prístupoch s možnosťou jednotlivé prístupy prediskutovať v konkrétnych situáciách každodenného života.
O jednotlivých vychovaných prístupoch pohovoria tí, ktorí sa s nimi denno denne potýkajú – mamičky z radov SLH – Slávka Kubíková, Lenka Šústová, Veronika Northrop, Marta Filková a Martina Jokelová-Ťuchová. Reč bude o výchovnom prístupe Laury Markham, Naomi Aldort, Gregory & Lisa Popcak, Adele Faber & Elaine Mazlish a napokon aj o tzv. rešpektujúcom prístupe podla výchovného „trháku“ Respektovat a být respektován.
V rámci programu je na pláne stručné predstavenie jednotlivých výchovných prístupov, pri ktorých sa dozviete napríklad aj to ako v rámci toho-ktorého prístupu stanovovať deťom hranice, riešiť súrodenecké konflikty alebo ako si poradiť s obdobím vzdoru, ďalej vás čaká panelová diskusia a napokon aj workshopy v menších skupinkách. Cieľom seminára je poskytnúť čo najviac informácií pre praktický život a nie zdĺhavo teoretizovať.

Kedy a kde sa seminár bude konať?

Parku oddychu INSPIRO v Ivanke pri Dunaji 23. január v čase od 8:30 do 13:00.

Kde a kedy sa môžem prihlásiť?

Prihlásiť sa dá vyplnením nasledovného formulára http://bit.ly/vychova2016 najneskôr do 15.1.2016. Vstupné je 8 €, v cene je malé občerstvenie Vstupné treba zaplatiť na účet č. 2660752020/1100 najneskôr do 15.1.2016. Pri platbe prosím uveďte variabilný symbol 307.

Môžem dôjsť aj s dieťatkom?

Áno, priamo v prednáškovej miestnosti bude vytvorený baby-friendly priestor pre najmenšie batoľatá a pre väčšie deti je k dispozícii detský kútik a záhrada v areáli. Doprovod, ktorý sa bude starať o vaše dieťatko má na seminár vstup zdarma.

Bude aj obed?

Áno, po skončení programu sa bude pre záujemcov podávať obed (cena 3,80€/dospelý, 2€/dieťa, v prípade záujmu nám to nezabudnite oznámiť v prihlasovacom formulári).

 

Plagátik k semináru o výchove a vzdelávaní