Literárno-historický seminár pri príležitostí 100. výročia boľševickej revolúcie.

„Ak je na svete krajina, ktorá sa ostatným javí ako podivná, neprebádaná a nad všetky iné tajomná, tak je to nepochybne Rusko. Skôr bude objavené perpetuum mobile alebo elixír života, ako pravda o Rusku.“
Dostojevský

 

  • Formát semináru

9 stretnutí s predčítanými textami, nutnou prípravou, hosťami.

  • Lektor

Jaroslav Daniška píše pre denník Postoj, šéfredaktor revue Impulz.

  • Dátumy a časy stretnutí

pondelok 18:00-19:30

  • Miesto stretnutí

kancelária SLH na Škarniclovej 6, Bratislava

  • Počiatočné stretnutie

9. 10. 2017

  • Cena

50€ pracujúci/30€ študent

na číslo účtu 2660752020/1100

IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020

VS 226

  • Spôsob prihlásenia

https://tinyurl.com/slh2017zs

  • Termín podania prihlášok

8. 10. 2017

 

V prípade ďalších otázok píšte na subtile@gmail.com

 

  • Texty

1., Úvodný seminár: Čím je Rusko

Diskusia s pozvaným hosťom

Literatúra: Besancon: Svatá Rus

2., Ruské besy

Rusko a Európa pred rokom 1917, Ivan Hrozný, Peter Veľký, Katarína II., Alexander I.

Literatúra: Dostojevskij: Besy (vyšlo tiež pod názvom Diablom posadnutí)

3., Lenin

Posledný cár, revolúcia, násilie

Literatúra: Šmeljov: Slunce mrtvých

4., Stalin

Literatúra: Solženicyn: Jeden deň Ivana Denisoviča, Gulag (úryvky), Koestner: Tma o polednách

5., Koniec komunizmu

Literatúra: Jerofejev: Dobrý Stalin

6., Putin

Literatúra: Zygar: Všetci mocní Kremľa, Natalia Ključarjovová: Rusko  vagón třetí třídy

7., Najkrajšie ruské romány alebo čo je svetové na Rusku

Puškin: Eugen Onegin, Dostojevský: Karamazovci, Tolstoj: Kreutzerova sonáta, Bulgakov: Majster a Margarétka. + Ruské výtvarné umenie.

8., Budúcnosť Ruska

Rusko nie je Západ, čínska hrozba

Viktor Pelevin: SNUFF

9., Ruská duša: Diskusia s pozvanými hosťami