Čítanie textov, odborné vstupy moderátorov, živé diskusie aj kreatívne zadania sú súčasťou večerných seminárov.

Aktuálne kurzy:

Viera v 21. storočí – intelektuálne výzvy pre mestského katolíka

Máš mnoho otázok a rád skúmaš výzvy katolicizmu? Pozývame ťa na kurz Viera v 21. storočí, kde budeš môcť o týchto výzvach diskutovať s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi pod vedením lektorov z SLH a inšpirovaný dielami od kardinála Newmana, známych súčasných autorov Roda Drehera, či Štepána Smolena a ďalších.

V roku 2018/2019 sa uskutočnili:

Kurz praktickej politiky a verejnej angažovanosti 2019

Tretie vydanie úspešného seminára z dielne Vojtecha Wintera venujúce sa reálnym zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania sa. Viacero účastníkov z minulých ročníkov využilo nadobudnuté skúsenosti v poslednej predvolebnej kampani do samosprávy. Aj tento rok sa nám podarilo pozvať veľmi vzácnych hostí, profesionálov vo svojich odboroch.

Suma Teologická (otázky o teológii, či Boh je a aký je)

Teologická suma je jedno z najdôležitejších diel teológie, filozofie a svetovej literatúry vôbec. Minulý rok z nej vyšlo v slovenčine prvých trinásť otázok. Chceme si ich teda prečítať s doprovodom uznávaného odborníka, otca Juraja Vitteka CO.

Láska a zodpovednosť

Kurz mužská spiritualita – Košice

V roku 2017/2018 sa uskutočnili:

Kurz praktickej politiky a verejnej angažovanosti 2017

– Opäť po roku prinášame úspešný seminár venujúci sa praktickým zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania. V rámci 10 stretnutí s 10 lektormi sa budeme zaoberať PR a komunikačným zručnostiam, fundraisingu, praktickému angažovaniu, Európskej politike, ako aj politickému marketingu a ďalším…

Verím, pomôž mojej nevere

– Ratzingerov Úvod do kresťanstva – úvod do spoznania vlastných pochybnosti i uzdravujúcich zneistení. 13 seminárov pod vedením Jozefa Fekete, SJ.

Kontroverzie v dejinách Cirkvi

– V dejinách Cirkvi sa odohralo viacero udalostí, ktoré by sme mohli označiť termínom kontroverzné. Okolo nich sa vďaka proticirkevnej propagande nahromadilo veľké množstvo mýtov a dezinformácií. Cieľom seminára je podať pravdivé informácie o týchto udalostiach v celom ich dobovom kontexte. Nepôjde len o čistú faktografiu, ale aj o hodnotenie daných udalostí.

Rusko

– Literárno-historický seminár pri príležitosti 100. výročia boľševickej revolúcie s Jarom Daniškom.

V roku 2017 (letný semester) sa uskutočnili:

Úvod do čítania latinských textov

– Naučte sa čítať s porozumením asi 90 percent latinských omšových textov, základné modlitby, niekoľko článkov od Tomáša Akvinského…a aj pár veršov z Vergília v originále.

Kurz praktickej politiky a verejného angažovania

– Seminár venujúci sa praktickým zručnostiam z oblasti politiky a verejného angažovania. V rámci 9 stretnutí s 9 lektormi sa budeme zaoberať PR a komunikačným zručnostiam, fundraisingu, praktickému angažovaniu, Európskej politike, ako aj politickému marketingu a ďalším…

V roku 2016 sa uskutočnili:

Umenie, interpretácia a my

– Keď umenie porozumenia umenia sa stáva umením žitia (Ars Vivendi).

Desať podôb Ameriky

– Blížia sa americké voľby a kurz priblíži rôzne podoby Ameriky za posledných 200 rokov. Prečo sa Amerika mení, akú rolu hrá v jej dejinách náboženstvo, sektársky duch a presvedčenie o vlastnej výnimočnosti?

Prečo bez preto: Odysea mimo antiky

– Je možná spiritualita bez Boha? Ako žiť, keď Boh mlčí? Texty Luca Ferryho sprevádzali účastníkov kurzu týmto labyrintom, kde túžiť po poznaní je poznaním tej múdrosti, ktorá miluje hĺbku, ale aj jej riziká.

Best of základný semester

– Kurz sprostredkoval účastníkom to najlepšie, čo sa v súčasnosti preberá v základnom semestrálnom programe SLH

Common Good

– Víkendový seminár o spoločnom dobre na základe textov od Berquista, Waldsteina a biblických textov s Vincentom deMeom z ITI Trumau

V roku 2015 sa uskutočnili:

Pro-life alebo Pro-choice?

– Cieľom semináru bolo predstaviť a prediskutovať základné filozofické argumenty o statuse emrya na základe vybraných textov z oboch strán potratovej debaty.

Po smrti Boha

– Kurz za zaoberal otázkou, či sekularizácia kresťanstva smeruje k autentizácii kresťanstva alebo naopak k jeho zániku.

Filozofia potichu

– Kurz pre náročných, ktorý nehľadajú pravdu, ale hľadajú ako ich múdrosť môže k nej navigovať.

John: The Gospel of Glory

– Účastníci kurzu spoznávali počas víkendového seminára evanjelium podľa Jána pod vedením Vincenta deMea z ITI Trumau.

V roku 2014 sa uskutočnili:

Výzvy 2. vatikánskeho koncilu

– Kurz chce zoznámiť so základnými aj menej známymi dokumentmi 2. vatikánskeho koncilu na témy, ktoré stále hýbu Cirkvou a spoločnosťou.

Ateliér človečenskej krehkosti

– O tom, ako sa dajú niektoré filozofické problémy filozofovať vo filme

Metaphysics and science

– About conflicts between modern secular vision of science and teology

Logika erotického fenoménu

– O láske, priateľstve, zlyhaní, vernosti, dôvere a erotizácii…

Ako žiť kresťanský život

– pokračovanie kurzu Vieme čomu veríme? (tretia a štvrtá časť Katechizmu katolíckej cirkvi)

V roku 2013 sa uskutočnili:

Kritika kresťanstva

– Obstojí kresťanstvo voči najčastejším námietkam? Ako obhájiť kresťanskú vieru?

O kresťanskej kultúre

– Ratzinger, Cicero, Origenes, Hanus, Dawson, František. Svoradovský kurz Kolégia Antona Neuwirtha.

Vieme čomu veríme? (2. časť)

– druhá časť kurzu o katolíckej viere (druhá štvrtina Katechizmu)

V roku 2012 sa uskutočnili:

Slová, ktoré porazili komunizmus

– Najdôležitejšie a najinšpiratívnejšie texty, ktoré pomohli zmeniť dejiny, od Havla a Tatarku po Solženicyna a Michnika.

Vieme čomu veríme? (1. časť)

– O katolíckej viere podľa (prvej štvrtiny) Katechizmu katolíckej Cirkvi: aký je rozdiel medzi vykúpením a spasením, či je náuka o Duchu Svätom nudná alebo nie, prečo Kristus zostupoval k zosnulým a načo tomu vlastne veriť.

Medzinárodné vzťahy a geopolitika

– Zmapovanie hlavných aktérov a faktorov , zorientovanie sa v spletitom svete taktík a protichodných zahranično-politických informácií.

Labyrint umenia

– Cyklus prednášok Daniela Heviera o umení a jeho jednotlivých druhoch, ich špecifikách, histórii a premene v čase.

Ostatné kurzy:

Dogmatika light

– Čo veríme keď veríme? – nadstavbový letný seminár