Siedmeho marca 2014 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia Ladislava Hanusa. Pri tejto príležitosti o. biskup Jozef Haľko slúžil svätú omšu obetovanú za Ladislava Hanusa, v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Po svätej omši sa konalo aj malé pôstne agapé v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa si tak spolu s verejnosťou pripomenulo tohto významného slovenského kňaza a filozofa kultúry.

 

hanus mlady lhanus