7. 10. 2002

Tento nenápadný pondelok sa zapísal do histórie kresťanskej kultúry na Slovensku. V podvečerných hodinách sa po prvýkrát stretla skupina mladých ľudí, aby spoločne hľadali odpovede na veľké otázky, hlbšie spoznávali svoju vieru a navzájom sa inšpirovali v živote podľa hodnôt Evanjelia. Zrodil sa prvý formačno-akademický program, a s ním  Spoločenstvo Ladislava Hanusa!

Dnes

O 18 rokov & 36 formačno-akademických programov neskôr sme vzrástli na vyše 500-členné katolícke akademické spoločenstvo s veľkou túžbou byť angažovanými kresťanmi v spoločnosti. Tu a teraz! Najrozličnejšie osobnosti a profesie so spoločnou víziou – prekvasiť okolie. 

Angažovanosť

Už 9 rokov spoluvytvárame kultúru na Slovensku aj mestským akademickým festivalom Bratislavské Hanusove Dni. Túto jeseň budeme hľadať odpovede na otázky o Bohu, živote, vesmíre a vôbec po piatykrát tiež v Košiciach. O rôznorodosti spoločenstva svedčia aj projekty, ktoré pomohli vybudovať alebo vedú naši členovia.

Je skutočným požehnaním vidieť okolo seba toľkých ľudí, uvedomujúcich si zodpovednosť za čas, im zverené dary, stvorenie a spoločnosť!

Identitu spoločenstva spoznáš podľa jeho členov

V tento predvianočný čas príbehmi SLH umelcov. Ako sa prejavuje identita viery v ich živote a tvorbe? Ako pretvárajú dielom svojich rúk svet okolo seba? Ako žijú povolanie umelca, zachytené v liste pápeža sv. Jána Pavla II.umelcom?

Prečítajte si každý týždeň jeden rozhovor s SLH umelcom!

K SLHáckej dospelosti ponúkame všetkým uvedomujúcim si zodpovednosť za čas, zverené dary, stvorenie a spoločnosť SLH diár na rok 2021!

SLH diár 2021

Očarilo ťa poslanie SLH? Možno je náš formačno-akademický program práve niečím pre teba?

Záleží ti na kultúre podľa hodnôt Evanjelia? Pridaj sa ku štedrým ľuďom a podpor činnosť SLH!